ლოჯისტიკა

დამკვეთთა სურვილების გათვალისწინებით, პროფესიონალ დანამშრომელთა გუნდი 
ხელსაყრელ,ყველაზე ნაყოფიერ ლოჯისტიკური პროექტების განვითარებაზე ზრუნავს.
“JIT-JUST IN TIME”-მომსახურეობის  პრინციპი არის ჩვენი ამოცანა, მომხმარებელს  მცირე დროში, თანხის მინიმალური დანახარჯით მაქსიმალური სამსახურის შეთავაზება.

ლოჯისტიკური მომსახურება
მომარაგების ჯაჭვის მენეჯერი
საერთაშორისო ტრანსპორტი
1500მ2 ლოჯისტიკის სასაწყობე ტერიტორია
საკიდზე მოსათავსებელი ტექსტილის შენახვა
საყოფაცხოვრებო დისტრიბუცია და შეგროვების სამსახური
ჩატვირთვის Gგადმოტვირთვის და გადამტვირთავი მომსახურეომა
შეფუთვა,მარკირება და პაკეტის დამზადების მომსახურეობა
პალეტის დაშლა,ახლიდან აწყობა და სხვა და სხვა მანიპულაციები.