წყლის ტუმბო

 


ეს პოდუქტი საიმედოა და ხანგრძლივი ექსპლუატაციისთვის არის განკუთვნილი.
საქაჩი ტუმბოს ეკონომიურობა და ადვილი მოვლა მის წარმატებას განსაზღვრავს.წყლის ტუმბო მუშაობს მცურავი ვენტილიატორის (ფლოატინგ იმპელლერ)სისტემაზე,რომელიც  მსოფლიოში ორ ან სამ მწარმოებეწლს აქვს დაპატენტებული.სწორედ ეს განსაკუთრებული სისტემა იცავს ტუმბოს მოტორს დაზიანებისაგან, მოტორის გამძლეობა განსაზრვრავს სხვა დანარჩენი დეტალების დაუზიანებლობასაც. მთლიანობაში კი ეს უხანგრძლივებს წყლის ტუმბოს მუშაობის ხანგრძლივობას